Sledz

A recipe from someone important.

Śledź

A te śledzie są w oleju czy solance?

W solance.

To trzeba namoczyć żeby pozbyć się nadmiaru soli.. ja moczę w przegotowanej i ostudzonej wodzie..ok. 4l wody na taka ilość powinno być ok. Około 1,5 godz moczenia. Potem płaty osuszam papierowym ręcznikiem. Cebula jedna większa albo dwie mniejsze..2 liście laurowe i 10 ziaren pieprzu. I potem w słoiku warstwa śledzi i warstwa cebuli na to..a olejem polewamy na końcu po ułożeniu wszystkich warstw ale nie za dużo, żeby pływały w oleju, bo będzie za tłusto..

And are these herrings in oil or brine?

In brine.

You need to soak it to get rid of excess salt… I soak it in boiled and cooled water. I soak the fish in boiled and cooled water…about 4l of water for this amount should be about 1.5 hours of soaking. Then pat dry with a paper towel. Onion, one larger or two smaller. 2 bay leaves and 10 peppercorns. And then in a jar a layer of herring and a layer of onions on top… and pour oil at the end after laying all the layers, but not too much so that they float in the oil, because it will be too greasy…

Notes mentioning this note

There are no notes linking to this note.